Eu-bike

Som individuellt projektarbete i kursen fördjupad interaktionsdesign fick vi i uppgift att optimera EU-bikes tjänst. EU-bike har vanliga hyrcyklar utan stationer med stativ ungefär som elsparkcyklar. Vi fick tre veckor på oss.

Krav på uppgiften

  • Självständigt genomföra ett designprojekt från utforska-fasen till färdig prototyp.
  • Planera och genomföra användningstester.
  • Skapa en user story map och motivera vilka funktioner som ska ingå i en första version

Moment

  • Intervjuer
  • Analys av nuvarande app, UX-review
  • Behovsdriven persona
  • Konkurrentanalys
  • Hifi-prototyp
  • Planera och genomföra användningstester.
  • User story map och motivera vilka funktioner som ska ingå i en första version

Nuvarande app

Appens startsida
Registrering är samma som inloggning
Profil i appen med knapp för att logga ut
Det enda man ser under sin profil.
Kartfunktionen i appen
Kartfunktionen visar två cyklar fastän det bara var en på platsen.

Idag har tjänsten definitivt en MVP (minsta livskraftiga produkt). Det finns inga funktioner utöver det att man klarar av att hyra en cykel. Det går att göra mer utan att förstöra den minimalistiska enkla utformningen som jag har försökt behålla.

Användare behöver ha kontroll och valmöjligheter, tex vid inloggning. Behöver få veta vad som registrerats om dem och ha möjlighet att ångra och gå tillbaka om något blir fel.

Beteendetyp Stockholmaren
Tre bilder av metoder man använder för att definiera användarens resa, känslor och flödet

I definierafasen så gjorde jag en Value Proposistion map visar detaljerat användarens behov och vad företaget kan göra åt det. Flödesschemat visar hur det ser ut idag med några av mina ideer tillagda som subflöden.

 

En beskrivning av prototypen med hjälp av en user story map. Den första versionen skiljer sig inte mycket från hur systemet ser ut idag. I andra releasen har jag byggt på funktioner som att kunna registrera/betala på olika sätt samt gruppcykling. I tredje finns ett poängsystem som jag lagt in.

 

Här finns mitt förslag på hur man kan få kunderna att hjälpa EU-bike samtidigt som de lockas att få poäng som de sedan kan återanvända i appen. Genom att parkera på stora knutpunker så att EU-bike kan se över sina cyklar enklare. Sparar tid för support och cyklarna kan hålla en högre kvalité.

Prototyp - demo

Jag valde att testa prototypen på en person med adhd. Dels för att utforska vad för beteende hen har men även för att jag tror att det kan passa bra för min beteendetyp och hens hastiga beslut.