Projektarbete EU-Bike

Testperson håller en telefon med Eu-bikes app igång

Eu-bike Som individuellt projektarbete i kursen fördjupad interaktionsdesign fick vi i uppgift att optimera EU-bikes tjänst. EU-bike har vanliga hyrcyklar utan stationer med stativ ungefär som elsparkcyklar. Vi fick tre veckor på oss. Krav på uppgiften Självständigt genomföra ett designprojekt från utforska-fasen till färdig prototyp. Planera och genomföra användningstester. Skapa en user story map och motivera […]